MULTIFUNKSIONAL ŞÜŞƏ

MULTIFUNKSIONAL ŞÜŞƏ

SunGuard® HP Neutral 60/40 – günəş şualarına qarşı və istiliyə qənaət göstəricilərinə görə optimal ballansı olduğu üçün, hər bir hava şəraitində effektiv olan multifunksional şüşədir.Əsas qöstəricilər:
• GÖRÜNƏN İŞIQ
1. Keçirmə [%] 56
2. Çöldən qaytarma [%] 24
3. İçərdən qaytarma [%] 17
• GÜNƏŞ ENERJİSİ
1. Çöldən qaytarma [%] 34
2. Günəş faktoru (g) [%] 39.29
3. Birbaşa keçirmə [%] 37
4. Udma [%] 29
5. UF- şüalanma [%] 33
• TERMOTEXNİKİ XÜSUSİYƏTLƏR
1. İstilikkeçirmə koifisenti Ug ∆T=15°K [W/m²•K] 1.15
2. R-Value ∆T=45°K 2 m/s wind [m²•K/W] 0.66
• FORMULA
1. Formula 6 мм SG / 16 мм / 4 мм - pozisiya #2 tozlama
2. Şüşə 1 & Tozlama SunGuard HP Neutral 60/40 on Guardian ExtraClear
3. Şüşə 2 & Tozlama Guardian ExtraClear
4. Kamera 1 10% Hava, 90% Аrqon
5. Hesablanma metodikası ГОСТ EN 410-2014