Somfy elektrik mühərikləri

Somfy elektrik mühərikləri
SOMFY elektrik sürgüsü – geniş profillərin avtomatik şəkildə idarə olunmasında istifadə olunur. Bunlardan misal olaraq avtomatik qaraj qapıları, perqolalar, daxili jalüzlər, eninə açılan qapilar,yuxarıqalxan haşıyəsiz şüşə QİLYOTİNLƏR və.s.

Üfüqü şəkildə açılan mexanizmlərdəki hava sensorları sayəsində klimata uyğun olaraq gün çıxan zaman açılacaq bərk küləkdə isə əksinə yığılacaq

Mərkəzi idarə olunma sistemi sayəsində avtomatlaşmış mexanizmləri rahat şəkildə uzaqdan idarə etmək mümkündür. Bu da sizin asanlıqla istər jalüz istər perqola və digər mexanizmləri idarə etməyə imkan verir.