☰ Меню
people-human-character-person-and-a-open-book-3d-render--Stock-Photo.jpg

Plastik pəncərələrin yanğın təhlükəsizliyi

Plastik pəncərələrin yanğın təhlükəsizliyi

Plastik pəncərələrin yanğın təhlükəsizliyi

Yanğın olub və hələ də həyatımızın  idarəolunmaz fəlakəti olaraq qalır. Yanğın, qarşısına çıxan hər nə varsa külə çevirir. Taxta damlar, qapılar və pəncərələr çox tez yanır, bəs plastik pəncərələr? Buna aydınlıq gətirmək üçün müxtəlif tədqiqatlar aparılmışdır.

Qeyd etməmək olmaz ki, PVX yanan zaman qazı və korbonu ayırır. Lakin, narahatçılıq üçün heç bir səbəb yoxdur, belə ki, sübut olunmuşdur ki, hər hansı digər materialların yanma zamanı buraxılan maddələrin konsentrasiyası səviyyəsinin keçmir, hətta bu maddələrin azad konsentrasiyası minimal olduğunu nümayiş etdirdi . Belə ki, PVX-nın tərkibində  xlor olduğu üçün yanma zamanı xoşagəlməz qoxulu hidrogen xlorid azad edilir. Bu cür özünəməxsus xüsusiyyətiylə plastik pəncərələr öz sahibləriniə bir yanğının başlamasını xəbərdar edir. Hidrogen xlorid su buxarı ilə reaksiya girir və öz növbəsində PVX konstruksiyalarının metal elementlərini korroziyaya gətirib çıxara biləcək  xlorid turşusuna çevirə bilər. Bu kimyəvi elementin qatılığı insan orqanizminə və konstruksiyalara ziyan verə biləcək qədər yetərli deyil. PVX pəncərələr qətiyyən təhlükəsizdir, ən əsas da alovlanmanın temperaturu ilə müqayisə edilərsə. Məsələn, taxta  pəncərələr 210-270 dərəcə istilikdə alovlanır, lakin plastik pəncərələrin alovlanması üçün daha yüksək temperatur lazımdır. Plastik 300-400 dərəcə temperaturda yanmağa başlayır. Yanma prosesi minimum da olsa oksigensiz mümkün deyil, buna görə plastik pəncərələrdə oksigen indeksı hesablanıb. Bu da 45 təşkil edir. Müqayisə üçün , taxtanin oksigen indeksı 18 təşkil edir. Oksigen indeksı nə qədər yüksək olarsa, materialın yanması o qədər çətin olar. Taxtanın oksigen indeksı plastikdən az olduğu üçün, məntiqlə belə nəticəyə gəlmək olar ki, plastikdən olan pəncərələr alovlanma zamanı daha təhlükəsizdir. Eyni şeyi yanmanın yayılma sürəti haqqında da demək olar. O plastikdə 21, taxtada 51 təşkil edir. Hazırki vəziyyətdə, indeks nə qədər yüksək olarsa, material daha tez yanar. Yuxarıda göstərilənlər nəticəsində belə demək olar ki, PVX pəncərələr yanğından təhlükəsizdi, belə ki, onlar çətin alışan materialdan hazırlanıb və yandığı zaman az tüstü buraxır. Ən azından taxta pəncərələrlə müqayisədə plastik pəncərələr yanğın təhlükəsizliyinə əminliliklə qalib gəlir.

Plastik pəncərələrin istehsalı üçün istifadə edilən materialların tərkibinə müxtəlif stabilizator və doldurucular daxildir. Onlar  PVX profillərinin mexaniki və kimyəvi təsirinə qarşı odlanmasına, həmçinin alova qarşı  zəmanəti üçün vacibdir. PVX-nın yanması öz tərkibinə görə texniki olaraq  mümkün deyil. Və əgər pəncərələr bilavasitə alovun içində yerləşmirsə, o zaman yanma heç bir vasitəylə dəstəklənməyəcək. Həmçinin plastik pəncərələrin istehsalı üçün hazırlanan materialların tərkibinə xlor da daxildir ki, bu da yanğın prosesinin qarşını alması ilə məşhurdur. Bunu sübut etmək üçün müxtəlif tədqiqatlar da aparılmışdır ki, nəticədə PVX –ların yanması zamanı demək olar ki, istiliyin  ayrılmadığı məlum olmuşdur. Beləliklə, evinizdə quraşdırılmış PVX pəncərələri yanğının baş vermə riskini azaldır, lakin yanğın baş verərsə, onun yayılmasına  imkan verməyəcək.


← All News